Karmels hage

Et program til inspirasjon for en dypere tro og vennskap med Jesus Kristus gjennom Karmelittordenens spiritualitet og helgener.  
Ved Anne Samuelsen, legkarmelitt og opplæringsleder i Karmels sekularorden i Norge.

Abonneringsskjema

  • Facebook

Ansvarlig redaktør Pål Johannes Nes

©2020 by St Rita Radio. Proudly created with Wix.com