St Rita Radio er blitt driftet av vår familie frem til nå. I oppbyggingen av radioen har vi brukt ca 100.000 kr av familiens penger til utstyr, lisenser og avgifter. De månedlige kostnadene til drift av radioen er ca 6000 kr pr måned.

Vi har vært så heldige at flere har villet støtte radioen, noe som vi setter veldig pris på. Om du ønsker å støtte radioen økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949. Støtten vil i første omgang bli brukt til å kjøpe inn bedre lydutstyr til de som hjelper oss med å lage program og dekke de månedlige utgiftene vi har.

 

I St Rita Radio er det ingen som tar ut lønn og alt arbeid blir gjort frivillig.