Crux Sacra Katekese

Peder Josef Foss, katekeselærer i St. Olav domkirke, holder katekese for konfirmanter og unge voksne. Til daglig studerer Peder på NTNU og er aktiv i St. Olav og i Norges Unge Katolikker. Han vil ukentlig ta oss med på en vandring nærmere Gud.

Abonneringsskjema

  • Facebook

Ansvarlig redaktør Pål Johannes Nes

©2020 by St Rita Radio. Proudly created with Wix.com